En norrländsk byggträgrossist

I snart 100 år har vi sågat och förädlat norrländsk fura och gran på Brattby Såg utanför Umeå. Vi är specialiserade på svenskt byggträ och lagerlägger ett brett sortiment av reglar i C14 & C24, glesreglar, råspont, ytterpaneler, impregneringsvaror mm. Vi är också en av landets största producenter av formsättningsmaterial.

Årlig produktion uppgår till ca 60 000 m3 och av det förädlas ca 80% genom hyvling. 80% av det vi producerar säljs också inom landet som sågad vara till andra förädlare eller som färdighyvlade varor till brädgårdar och byggvaruhus. Vi är en av landets största producenter av av formsättningsmaterial som framför allt används vid gjutning vid infrastrukturprojekt eller andra byggnationer. På industrin jobbar ca 35 personer i sågning, hyvling, kvalitetssortering, underhåll och administration.

Ny inköpsorganisation tillsammans med NK Lundströms Trävaror är nu lanserad, läs mer på www.qbikab.se

Välkommen att kontakta oss på  0935-20365 om du har frågor angående våra produkter.

Varmt välkommen att höra av dig till vårt skogsbolag QBIK AB, www.qbikab.se