Vi går på semester den 8 juli och är tillbaka igen den 5 Augusti. Se till att få in era beställningar i tid för att vi ska hinna leverera och lasta.


Trävaror av Norrlandskvalitet

I snart 100 år har vi levererat högkvalitativa sågade och förädlade trävaror från vårt sågverk i Brattby, utanför Umeå. Vi har en modern och flexibel anläggning och personal som är både erfaren och kunnig. Vårt breda sortiment inkluderar allt från hyvlat och sågat konstruktionsvirke till formsättningsmaterial, råspont, paneler och byggnadsreglar.

Vi har lång erfarenhet av att leverera pålitligt och snabbt till svensk bygghandel och förädlare av vår Norrlandsråvara. Vårt mål har alltid varit långa och stabila relationer med våra kunder där vi utvecklas tillsammans.

Vårt sågverk

I Brattby har vi två parallella såglinjer. En för normaltimmer och en för klentimmer. Tack vare det har vi ett extremt högt timmerutbyte i skogen. I våra såglinjer optimeras varje stock för maximalt sågutbyte. Efter torkning och kvalitetssortering förädlas 80% av vår produktion genom hyvling. Genom hela produktionskedjan fokuserar vi på slutprodukten och vi lägger mycket utvecklingskraft både på sågteknik, informationsteknik, internlogistik och produktionsplanering.

Råvara från hållbara lokala skogar

På ett sågverk är råvaran kärnan i verksamheten. För oss på Brattby Såg är det självklart att leverera produkter som tillverkas av råvara som kommer från ansvarsfullt brukade skogar. Lika viktigt är det att vi vårdar råvaran och ser till att nyttja en så stor del av trädet som möjligt till sågtimmer och en så stor del av varje stock som möjligt till sågade trävaror. Läs mer..

Vår råvara kommer från de lokala västerbottniska skogarna som ger hög kvalitet både på fura och gran. Vi har en lång och stabil relation med Sveaskog som är en stor leverantör av timmer till vårt sågverk. Idag är QBIK vår huvudleverantör. Qbik samlar ett riktigt kompetent gäng virkesköpare. Är du skogsägare eller bara nyfiken? Läs mer om dem och hitta din kontakt här!

Om oss

I Brattby har vi förädlat lokala skogar i snart 100 år. Träden vi sågar idag var småplantor när vår verksamhet startade – en hisnande tanke. Att det gäller att ha omsorg om råvaran och vara långsiktig, uthållig och klok i vår bransch är en självklarhet. Men lika viktigt tycker vi det är att vara nyfikna och snabbfotade. Medan åren gått och träden fyllt på antalet årsringar har generationer sågverksägare passerat och idag är det den fjärde generationen som driver sågverket.

I en region som präglats av råvarubrist bland köpsågverken, sågverksnedläggningar och glidning mot stora bulksågverk är vi stolta över att bedriva en verksamhet som är stark och framåtlutad. Våra framgångsfaktorer är till stor del desamma idag som för tidigare generationer:

  • Vi vårdar råvaran
  • Vi fokuserar hårt på förädling
  • Vi har en erfaren och kompetent personalstyrka
  • Vi satsar på kontinuerlig förbättring av processer och produktion
  • Vi uppgraderar kontinuerligt vår teknik
  • Vi är snabbfotade, nyfikna och hungriga

Häng med oss in i framtiden!

Jobba med oss!

På Brattby Såg jobbar vi alla med en fantastisk råvara i en framtidsbransch. Vill du vara med och skapa material till framtidens trähus? Se lediga tjänster eller gör en spontanansökan!