Trävaror

Våra främsta produkter är ytterbeklädnad till hus, reglar, råspont, formbräder, invändiga paneler, industrigolv samt tryckimpregnerade trävaror. Vi har ett huvudsakligt kundnät i form av brädgårdar och byggvaruhus längs norrlandskusten och i mälarregionen. Kundgruppen består dessutom av större och mindre byggföretag. Vår fokusering på de vanligaste byggträsorterna och vår goda lagerhållning gör att vi för många kunder fungerar som en grossistbrädgård. 20% av vår produktion säljs sågad, övriga 80% vidareförädlas genom hyvling. Ca 15 % av produktionen exporteras. Titta närmare på vår produktlista eller kontakta oss för en förfrågan.

Biprodukter

Vår produktion ger biprodukter i form av bark, cellulosaflis, sågspån, kutterspån och klyvspån. Hämtning av spån och bark är vid full produktion möjligt året om mellan kl 07.00 och 15.30.

Prislista:
Kutterspån 75 kr + moms/m3
Sågspån 120 kr + moms/m3
Bark 120 kr + moms/m3
Lastningsavgift 50 kr + moms tillkommer vid lasthjälp.

Spånbilen
Hanssons Last och Transport distribuerar sågspån, kutterspån och bark till jordbruk, hästgårdar och för isolering i närområdet (maximalt avstånd ~15 mil enkel väg från Brattby). Bilen är utrustad med fläkt och kutterspån kan vid behov fläktas för höglagring eller vid isolering. Fläktröret är 15 m långt och bilen tar ~36m3 last.

Bokning
För bokning av transport kontakta Marina Olsson: 0935-20371
För tekniska frågor kontakta spånbilen: 070-545 42 54