På ett sågverk är råvaran kärnan i verksamheten. För oss på Brattby Såg är det självklart att leverera produkter som tillverkas av råvara som kommer från ansvarsfullt brukade skogar. Lika viktigt är det att vi vårdar råvaran och ser till att nyttja en så stor del av trädet som möjligt till sågtimmer och en så stor del av varje stock som möjligt till sågade trävaror. Läs mer..

Vår råvara kommer från de lokala västerbottniska skogarna som ger hög kvalitet både på fura och gran. Vi har en lång och stabil relation med Sveaskog som är en stor leverantör av timmer till vårt sågverk. Idag är QBIK vår huvudleverantör. Qbik samlar ett riktigt kompetent gäng virkesköpare. Är du skogsägare eller bara nyfiken? Läs mer om dem och hitta din kontakt på www.qbikab.se