QBIK AB- Vårat virkesköpande skogsföretag i Västerbotten!

Brattby Sågverk och NK Lundströms Trävaror storsatsar i ett gemensamägt virkesköpande företag för långsiktig sågtimmerförsörjning till sina sågverk. I QBIK AB sammanför vi våra båda virkesköpande organisationer och rekryterar direkt fler medarbetare.

Anders Bergh finns förstår kvar med samma telefonnummer men ny mailadress. Vi finns där för dig och din skog nu med en komplett organisation som kan erbjuda allt inom skogliga frågor – QBIK AB

Läs mer på www.qbikab.se

Vill du veta mer?

Anders Bergh
0769429666
anders.bergh@qbikab.se