I Brattby har vi förädlat lokala skogar i snart 100 år. Träden vi sågar idag var småplantor när vår verksamhet startade – en hisnande tanke. Att det gäller att ha omsorg om råvaran och vara långsiktig, uthållig och klok i vår bransch är en självklarhet. Men lika viktigt tycker vi det är att vara nyfikna och proaktiva. Medan åren gått och träden fyllt på antalet årsringar har generationer sågverksägare passerat och idag är det den fjärde generationen som driver sågverket.

I en region som präglats av råvarubrist bland köpsågverken, sågverksnedläggningar och glidning mot stora bulksågverk är vi stolta över att bedriva en verksamhet som är stark och framåtlutad. Våra framgångsfaktorer är till stor del desamma idag som för tidigare generationer:

  • Vi vårdar råvaran
  • Vi fokuserar hårt på förädling
  • Vi har en erfaren och kompetent personalstyrka
  • Vi satsar på kontinuerlig förbättring av produkter och produktionsprocesser
  • Vi investerar löpande i ny teknik
  • Vi är snabbfotade, nyfikna och hungriga

Häng med oss in i framtiden!